1. Kurs ADR podstawowy odbędzie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu od 27 do 29 marca 2020
2. Kurs ADR podstawowy w Oświęcimiu od 3 do 5 kwietnia 2020 r. Egzamin w ostatnim dniu zajęć

3. Kurs ADR podstawowy + cysterny, dla kierowców nieposiadających zaświadczeń adr odbędzie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu dniach 27 – 29.03.2020 (podstawy) i 04 – 05.04.2020 (cysterny). Egzaminy adr, odpowiednio 29.03.2020 i 05.04.2020

4. Kursy ADR podstawowy + cysterny, dla kierowców posiadających ważne zaświadczenia będą prowadzone w dniach

1) od 27.03.2020 do 29.03.2020

2) od 03.04.2020 do 05.04.2020.

Egzaminy w ostatnim dniu zajęć. Są to kursy doskonalące.

5. Kurs ADR podstawowy w Oświęcimiu od 14 do 16 kwietnia 2020 r. Egzamin w ostatnim dniu zajęć

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie, potwierdzę je zwrotnie i gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję.  W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl