Kurs z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, który planowałem rozpocząć się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu w dniu 29 luty 2020 / 1 marca 2020, w związku z sytuacją związaną z ogłoszoną epidemią, przekładam na 16 maja 2020.  Zakres szkolenia z tzw. „nalewaków” będzie dotyczył cieczy zapalnych klasy 3 ADR (benzyny, oleje napędowe) i gazów  klasy 2 ADR (m.in. LPG). Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów urządzeń (tzw. nalewaków)  do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych. Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy zdaje się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego.

Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 983862. Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl.

Zapraszam

Marcin Świder DGSA – Doradca ADR

tel. 509983862