1. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 15 – 17.07.2021. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
  2. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 16.07, 17.07, 23.07, 24.07. Łącznie cztery dni zajęć. Egzaminy w dniu 24.07.2021.
  3. Szkolenie adr podstawowe w Oświęcimiu w dniach 16.07, 17.07, 24.07. Łącznie trzy dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 24.07.2021.
  4. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 22-24.07.2021. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
  5. Szkolenie adr podstawowe w Oświęcimiu w dniach 22-24.07.2021.. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie, gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862