1. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 30.09 – 02.10.2021. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
  2. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 28.09 – 02.10.2021. Egzaminy w dniu 02.10.2021.
  3. Szkolenie adr podstawowe w Oświęcimiu w dniach 7 – 9 października.. Łącznie trzy dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 09.10.2021.
  4. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w dniach 06-09.10.2021. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
  5. Szkolenia adr podstawowe doskonalące, tj. przeznaczone dla kierowców, którzy posiadają ważne zaświadczenie adr na dzień egzaminu, trwają dwa dni i odbędą się w terminach 01-02.10.2021 oraz 08-09.10.2021. Egzaminy w dniach 02.10.2021 i 09.10.2021.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie, gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862