1. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w dniach 27.01 – 29.01.2022. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
  2. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w dniach 25.01 – 29.01.2022. Egzaminy w dniu 29.01.2022.
  3. Szkolenie adr podstawowe w dniach 3 – 5 lutego.. Łącznie trzy dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 05.01.2022.
  4. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w dniach 01-05.02.2022. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
  5. Szkolenia adr podstawowe doskonalące, tj. przeznaczone dla kierowców, którzy posiadają ważne zaświadczenie adr na dzień egzaminu, trwają dwa dni i odbędą się w terminach 28-29.01.2022 oraz 04-05.02.2022. Egzaminy w dniach 29.01.2022 i 05.02.2022.
  6. Szkolenie adr podstawowe rozpocznie się 24.02.2022 i zakończy egzaminem w dniu 26.02.2022.
  7. Szkolenie adr podstawowe + cysterny w dniach 22-26.02.2022

Szkolenia odbywają się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu. Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie, gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862