1. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 30.09 – 02.10.2021. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 2. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 28.09 – 02.10.2021. Egzaminy w dniu 02.10.2021.
 3. Szkolenie adr podstawowe w Oświęcimiu w dniach 7 – 9 października.. Łącznie trzy dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 09.10.2021.
 4. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w dniach 06-09.10.2021. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
 5. Szkolenia adr podstawowe doskonalące, tj. przeznaczone dla kierowców, którzy posiadają ważne zaświadczenie adr na dzień egzaminu, trwają dwa dni i odbędą się w terminach 01-02.10.2021 oraz 08-09.10.2021. Egzaminy w dniach 02.10.2021 i 09.10.2021.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie, gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862


 1. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 15 – 17.07.2021. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 2. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 16.07, 17.07, 23.07, 24.07. Łącznie cztery dni zajęć. Egzaminy w dniu 24.07.2021.
 3. Szkolenie adr podstawowe w Oświęcimiu w dniach 16.07, 17.07, 24.07. Łącznie trzy dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 24.07.2021.
 4. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 22-24.07.2021. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 5. Szkolenie adr podstawowe w Oświęcimiu w dniach 22-24.07.2021.. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie, gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862 1. Październikowe szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej i / lub w Oświęcimiu w dniach 24.10 (sobota), 30.10 (piątek), 31.10 (sobota). Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 2. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w Bielsku-Białej i / lub w Oświęcimiu w dniach 23.10 (piątek) albo 25.10 (niedziela)
  24.10 (sobota), 30.10 (piątek), 31.10 (sobota). Łącznie cztery dni zajęć. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
 3. Kursy adr w listopadzie zostaną przeprowadzone w ostatnich dwóch weekendach miesiąca. Szczegóły podam wkrótce.
 4. Szkolenie adr podstawowe i cysterny zaplanowane na koniec roku odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 28 – 31 grudnia 2020. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
 5. Szkolenie adr podstawowe i cysterny w okresie świąteczno – noworocznym zostanie zorganizowane w Oświęcimiu w dniach 28 – 31 grudnia 2020. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
 6. Kursy przedłużające posiadane uprawnienia, czyli doskonalące, trwają krócej; podstawowe 2 dni, podstawowe+cysterny 3 dni. Wyżej wymienione szkolenia odbywają się według odrębnego grafiku. Adresowane są wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr na dzień egzaminu. Szczegóły podam w rozmowie telefonicznej.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie, potwierdzę je zwrotnie i gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862, e-mail: biuro@edmar.edu.pl

Kurs z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych rozpocznie się w Oświęcimiu w dniu 23 października, w Gliwicach w dniu 31 października.  Zakres szkolenia z tzw. „nalewaków” będzie dotyczył cieczy zapalnych klasy 3 ADR (benzyny, oleje napędowe) oraz gazów  klasy 2 ADR (m.in. LPG). Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów instalacji do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych. Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy składa się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego. Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 983862. Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl. Zapraszam Marcin Świder DGSA – Doradca ADR tel. 509983862

Kurs z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych rozpocznie się w Oświęcimiu w dniu 28 sierpnia, w Gliwicach w dniu 29 sierpnia.  Zakres szkolenia z tzw. „nalewaków” będzie dotyczył cieczy zapalnych klasy 3 ADR (benzyny, oleje napędowe) oraz gazów  klasy 2 ADR (m.in. LPG). Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów instalacji do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych. Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy składa się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego. Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 983862. Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl. Zapraszam Marcin Świder DGSA – Doradca ADR tel. 509983862

 1. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w Bielsku-Białej i / lub w Oświęcimiu w dniach 26.06 – 04.07.2020 (dwa weekendy). Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
 2. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w w Oświęcimiu w dniach 27.06, 03.07, 04.07. 2020 r. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 3. Kurs adr podstawowy w Bielsku-Białej w dniach 02-04.07.2020. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 4. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w Bielsku-Białej i / lub w Oświęcimiu w dniach 24.07 – 01.08.2020 (dwa weekendy). Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
 5. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w w Oświęcimiu w dniach 25.07, 31.07, 01.08. 2020 r. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 6. Kurs adr podstawowy w Bielsku-Białej w dniach od 30 lipca do 1 sierpnia 2020. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 7. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 27 – 29 sierpnia. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 8. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w w Oświęcimiu w dniach 28.08, 29.08, 04.09, 05.09. 2020 r. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
 9. Kurs adr podstawowy w Oświęcimiu od 3 do 5 września 2020. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 10. Kursy doskonalące podstawowe i na cysterny trwają 3 dni i odbywają się według odrębnego grafiku. Adresowane tylko dla kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących przedłużyć posiadane uprawnienia. Szczegóły podam w rozmowie telefonicznej.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie, potwierdzę je zwrotnie i gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862, e-mail: biuro@edmar.edu.pl

 1. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej i / lub w Oświęcimiu w dniach 08 – 10.05.2020. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 2. Szkolenie adr cysterny wraz z kurem podstawowym odbędzie się w Bielsku-Białej i / lub w Oświęcimiu w weekendy, dniach 22 – 30 maja 2020 r. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 3. Kurs adr podstawowy w Oświęcimiu i / lub w Bielsku-Białej w dniach 29-31.05.2020. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie, potwierdzę je zwrotnie i gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję.  W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

W związku z zawieszeniem egzaminów przez marszałków województw śląskiego i małopolskiego, zaplanowane przeze mnie szkolenia adr nie odbędą się w terminach podanych na stronie internetowej. Szkolenia zorganizuję w pierwszym możliwym termin, gdy tylko egzaminy zostaną przywrócone.

Ponadto informuję kierowców, których ważność zaświadczeń adr kończy się w okresie 01.03.2020 – 01.11.2020, że Polska podpisała Umowę wielostronną M324. Wynika z niej, że Wasze zaświadczenia zachowają ważność do 30.11.2020. Dotyczy wyłącznie państw – umawiających się stron, a na dzień dzisiejszy są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.

Pozdrawiam

Marcin Świder – Doradca ADR

tel. 509983862, biuro@edmar.edu.pl

1. Kurs ADR podstawowy odbędzie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu od 27 do 29 marca 2020
2. Kurs ADR podstawowy w Oświęcimiu od 3 do 5 kwietnia 2020 r. Egzamin w ostatnim dniu zajęć

3. Kurs ADR podstawowy + cysterny, dla kierowców nieposiadających zaświadczeń adr odbędzie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu dniach 27 – 29.03.2020 (podstawy) i 04 – 05.04.2020 (cysterny). Egzaminy adr, odpowiednio 29.03.2020 i 05.04.2020

4. Kursy ADR podstawowy + cysterny, dla kierowców posiadających ważne zaświadczenia będą prowadzone w dniach

1) od 27.03.2020 do 29.03.2020

2) od 03.04.2020 do 05.04.2020.

Egzaminy w ostatnim dniu zajęć. Są to kursy doskonalące.

5. Kurs ADR podstawowy w Oświęcimiu od 14 do 16 kwietnia 2020 r. Egzamin w ostatnim dniu zajęć

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie, potwierdzę je zwrotnie i gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję.  W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

Kurs z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, który planowałem rozpocząć się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu w dniu 29 luty 2020 / 1 marca 2020, w związku z sytuacją związaną z ogłoszoną epidemią, przekładam na 16 maja 2020.  Zakres szkolenia z tzw. „nalewaków” będzie dotyczył cieczy zapalnych klasy 3 ADR (benzyny, oleje napędowe) i gazów  klasy 2 ADR (m.in. LPG). Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów urządzeń (tzw. nalewaków)  do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych. Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy zdaje się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego.

Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 983862. Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl.

Zapraszam

Marcin Świder DGSA – Doradca ADR

tel. 509983862