1. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 28.12 – 30.12.2023. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 2. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Oświęcimiu dniach 28.12 – 30 grudnia 2023. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 3. Szkolenie adr podstawowe – doskonalące, w Oświęcimiu w dniach 29 – 30 grudnia 2023.. Łącznie dwa dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 30.12.2023. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr na dzień egzaminu.
 4. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w Bielsku-Białej dniach 26 – 30 grudnia 2023. Egzaminy 30.12.2023.
 5. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w Oświęcimiu dniach 26 – 30 grudnia 2023. Egzaminy 30.12.2023.
 6. Szkolenie adr podstawowe – doskonalące w dniach 28 – 30 grudnia 2023.. Obowiązkowe trzy dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 30.12.2023. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr w dniu egzaminu

Szkolenia odbywają się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu. Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie, gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862

Kurs z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych rozpocznie się 27 grudnia.  Zakres szkolenia z tzw. „nalewaków” będzie dotyczył cieczy zapalnych klasy 3 ADR (np. benzyny, oleje napędowe) oraz gazów klasy 2 ADR. Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów instalacji do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych. Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy odbędą się 15 stycznia 2024. Egzaminy składa się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego. Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 983862. Możliwy również kontakt mailowy: marcin-swider@o2.pl. Zapraszam Marcin Świder DGSA – Doradca ADR tel. 509983862

 1. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Oświęcimiu dniach 20.04 – 22.04.2023. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 2. Szkolenie adr podstawowe – doskonalące w Oświęcimiu dniach 21-22 kwietnia 2023.. Łącznie dwa dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 22.04.2023. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr na dzień 22.04.2023.
 3. Szkolenie adr podstawowe i cysterny – doskonalące, odbędzie się w Oświęcimiu dniach 20-22.04.2023. Łącznie trzy dni z egzaminami w ostatnim dniu zajęć. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr na dzień 22.04.2023.
 4. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w dniach 11 – 13.05.2023. Egzamin w ostatnim dniu zajęć. Zajęcia w Bielsku-Białej i / lub Oświęcimiu.
 5. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w dniach 09-13.05.2023. Egzaminy adr w dniu 13.05.2023. Lokalizacja – Bielsko-Biała / Oświęcim.
 6. Szkolenie adr podstawowe – doskonalące w dniach 12 – 13 maja 2023. Łącznie dwa dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 13.05.2023. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr na dzień egzaminu.
 7. Szkolenie adr podstawowe i cysterny – doskonalące, odbędzie się w dniach 11-13.05.2023. Łącznie trzy dni z egzaminami w ostatnim dniu zajęć. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr na dzień 13.05.2023.

Szkolenia odbywają się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu. Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie, gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862

 1. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 26.12 – 28.12.2022. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 2. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Oświęcimiu dniach 26.12 – 28 grudnia 2022. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 3. Szkolenie adr podstawowe – doskonalące w dniach 27 – 28 grudnia 2022.. Łącznie dwa dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 28.12.2022. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr na dzień egzaminu.
 4. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w dniach 26 – 30 grudnia 2022. Część podstawowa w Bielsku-Białej i w Oświęcimiu. Część specjalistyczna – cysterny w Oświęcimiu. Egzaminy 30.12.2022.
 5. Szkolenie adr podstawowe – doskonalące w dniach 27 – 30 grudnia 2022.. Obowiązkowe trzy dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 30.12.2022. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr w dniu egzaminu.
 6. Szkolenie adr specjalistyczne, z zakresu przewozu materiałów wybuchowych klasy 1 ADR, w pierwszej połowie stycznia 2023. Wymagane wcześniejsze ukończenie kursu podstawowego wraz z zdaniem egzaminu.

Szkolenia odbywają się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu. Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie, gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862

Kurs z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych rozpocznie się 30 grudnia.  Zakres szkolenia z tzw. „nalewaków” będzie dotyczył cieczy zapalnych klasy 3 ADR (benzyny, oleje napędowe) oraz gazów klasy 2 ADR (m.in. LPG). Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów instalacji do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych. Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Planowany termin egzaminów – druga połowa stycznia 2023. Egzaminy składa się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego. Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 983862. Możliwy również kontakt mailowy: marcin-swider@o2.pl. Zapraszam Marcin Świder DGSA – Doradca ADR tel. 509983862

 1. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w dniach 06.10 – 08.10.2022. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 2. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w dniach 04.10 – 08.10.2022. Egzaminy adr w dniu 08.10.2022.
 3. Szkolenie adr podstawowe – doskonalące w dniach 7 – 8 października 2022.. Łącznie dwa dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 08.10.2022. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr na dzień 08.10.2022.
 4. Szkolenie adr podstawowe i cysterny – doskonalące, odbędzie się w dniach 06-08.10.2022. Łącznie trzy dni z egzaminami w ostatnim dniu zajęć. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr na dzień 08.10.2022.
 5. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w dniach 20.10 – 22.10.2022. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 6. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w dniach 18.10 – 22.10.2022. Egzaminy adr w dniu 22.10.2022.
 7. Szkolenie adr podstawowe – doskonalące w dniach 21 – 22 października 2022.. Łącznie dwa dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 22.10.2022. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr na dzień egzaminu.
 8. Szkolenie adr podstawowe i cysterny – doskonalące, odbędzie się w dniach 20-22.10.2022. Łącznie trzy dni z egzaminami w ostatnim dniu zajęć. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr na dzień 22.10.2022.

Listopad

 1. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w dniach 03.11 – 05.11.2022. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 2. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w systemie dwa weekendy, w dniach 4,5,6, 11,12 listopada. Egzaminy adr w dniu 12.11.2022.
 3. Szkolenie adr podstawowe – doskonalące w dniach 4 – 5 listopada 2022.. Łącznie dwa dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 05.11.2022. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr w dniu egzaminu.
 4. Szkolenie adr podstawowe i cysterny – doskonalące, odbędzie się w dniach 03 – 05.11.2022. Łącznie trzy dni z egzaminami w ostatnim dniu zajęć. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr na dzień 06.11.2022.
 5. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w dniach 10.11 – 12.11.2022. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 6. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w dniach 08.11 – 12.11.2022. Egzaminy adr w dniu 12.11.2022.
 7. Szkolenie adr podstawowe – doskonalące w dniach 11 – 12 listopada 2022.. Łącznie dwa dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 12.11.2022. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr na dzień egzaminu
 8. Szkolenie adr podstawowe i cysterny – doskonalące, odbędzie się w dniach 10 – 12.11.2022. Łącznie trzy dni z egzaminami w ostatnim dniu zajęć. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr na dzień 12.11.2022.

Szkolenia odbywają się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu. Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie, gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862

Kurs z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych rozpocznie się 5 października.  Zakres szkolenia z tzw. „nalewaków” będzie dotyczył cieczy zapalnych klasy 3 ADR (benzyny, oleje napędowe) oraz gazów  klasy 2 ADR (m.in. LPG). Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów instalacji do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych. Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Planowany termin egzaminów – druga połowa października 2022. Egzaminy składa się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego. Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 983862. Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl. Zapraszam Marcin Świder DGSA – Doradca ADR tel. 509983862 1. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w dniach 27.01 – 29.01.2022. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 2. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w dniach 25.01 – 29.01.2022. Egzaminy w dniu 29.01.2022.
 3. Szkolenie adr podstawowe w dniach 3 – 5 lutego.. Łącznie trzy dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 05.01.2022.
 4. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w dniach 01-05.02.2022. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
 5. Szkolenia adr podstawowe doskonalące, tj. przeznaczone dla kierowców, którzy posiadają ważne zaświadczenie adr na dzień egzaminu, trwają dwa dni i odbędą się w terminach 28-29.01.2022 oraz 04-05.02.2022. Egzaminy w dniach 29.01.2022 i 05.02.2022.
 6. Szkolenie adr podstawowe rozpocznie się 24.02.2022 i zakończy egzaminem w dniu 26.02.2022.
 7. Szkolenie adr podstawowe + cysterny w dniach 22-26.02.2022

Szkolenia odbywają się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu. Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie, gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862 1. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 30.09 – 02.10.2021. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 2. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 28.09 – 02.10.2021. Egzaminy w dniu 02.10.2021.
 3. Szkolenie adr podstawowe w Oświęcimiu w dniach 7 – 9 października.. Łącznie trzy dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 09.10.2021.
 4. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w dniach 06-09.10.2021. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
 5. Szkolenia adr podstawowe doskonalące, tj. przeznaczone dla kierowców, którzy posiadają ważne zaświadczenie adr na dzień egzaminu, trwają dwa dni i odbędą się w terminach 01-02.10.2021 oraz 08-09.10.2021. Egzaminy w dniach 02.10.2021 i 09.10.2021.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie, gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862


 1. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 15 – 17.07.2021. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 2. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 16.07, 17.07, 23.07, 24.07. Łącznie cztery dni zajęć. Egzaminy w dniu 24.07.2021.
 3. Szkolenie adr podstawowe w Oświęcimiu w dniach 16.07, 17.07, 24.07. Łącznie trzy dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 24.07.2021.
 4. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 22-24.07.2021. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 5. Szkolenie adr podstawowe w Oświęcimiu w dniach 22-24.07.2021.. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie, gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862