1. Kurs ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się w Oświęcimiu od 19 do 22 grudnia 2019

2. Kurs ADR podstawowy w Bielsku-Białej w dniach 27-30.12.2019. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.

3. Kurs ADR podstawowy + cysterny odbędzie się w Bielsku-Białej  w dniach 27 – 30.12.2019. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć

4. Kurs ADR podstawowy w Oświęcimiu będzie prowadzony od 27 do 31 grudnia 2019. Egzamin po kursie ADR w dniu 31.12.2019

5. Kurs ADR w Oświęcimiu, podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się  w dniach 27 – 31.12.2019. Egzaminy ADR w Oświęcimiu 31 grudnia 2019.

6. Kurs z zakresu przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 ADR planowany jest w Oświęcimiu w dniu 29 grudnia 2019. Egzamin 31.12.2019

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach, co oznacza bezwzględny obowiązek minimum trzydniowego uczestnictwa w kursie podstawowym.

 

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl, podając także numer telefonu do siebie. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia, jeżeli wcześniej nie zostało wysłane. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie gwarantuję, że nie odwołam kursu.

 

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję.  W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

Kurs z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych rozpocznie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu w dniu 31 stycznia 2020 i 1 lutego 2020. 
Zakres szkolenia z tzw. „nalewaków” będzie dotyczył cieczy zapalnych klasy 3 ADR (benzyny, oleje napędowe) i gazów  klasy 2 ADR (m.in. LPG).
Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów urządzeń (tzw. nalewaków)  do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych.
Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy zdaje się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego.
Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 983862.
Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl.
Zapraszam
Marcin Świder
DGSA – Doradca ADR
tel. 509983862

ADR POCZĄTKOWY

1. Kurs ADR podstawowy i cysterny rozpocznie się w Oświęcimiu i Bielsku-Białej 7 listopada i zakończy egzaminem 10 listopada 2019.

2. Kurs ADR podstawowy planowany jest w Bielsku-Białej i Oświęcimiu w dniach 28.11 – 01.12.2019. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.

3. Kurs ADR podstawowy odbędzie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu w dniach 5 – 8 grudnia 2019

4. Kurs ADR cysterny odbędzie się w dniach 6 – 8 grudnia 2019. Wcześniej należy uczestniczyć w kursie podstawowym w dniach 28.11 – 01.12.2019.

5. Kurs ADR podstawowy i cysterny odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 26-30 grudnia 2019

6. Kurs ADR podstawowy i cysterny w Oświęcimiu w dniach 27-31.12.2019.

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach, co oznacza bezwzględny obowiązek uczestnictwa w piątek, sobotę, niedzielę na kursie podstawowym oraz w sobotę i niedzielę na cysternach.

 

ADR DOSKONALĄCY czyli dla przedłużających zaświadczenia

Zajęcia adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających, na dzień egzaminu, ważne zaświadczenie adr. Egzaminy odbywają się w ostatnim dniu kursu. Można odnowić uprawnienia podstawowe, oraz zarówno podstawowe jak i cysterny. Obowiązkowa obecność dla przedłużających podstawy i cysterny to piątek, sobota i niedziela, natomiast przedłużający uprawnienia tylko podstawowe muszą być na zajęciach minimum w sobotę i niedzielę. 

1. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 07.11.2019 do 10.11 2019.

2. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 28.11.2019 do 01.12 2019.

2. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 05.12.2019 do 08.12 2019.

3. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 27.12.2019 do 30.12 2019.

 

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl, podając także numer telefonu do siebie. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia, jeżeli wcześniej nie zostało wysłane. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję!  

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

1) Kurs obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w zakresie klasy 3 ADR rozpocznie się w Oświęcimiu w dniu 9 listopada 2019. 
2) Kurs obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w zakresie klasy 3 i klasy 2 ADR rozpocznie się w Gliwicach w dniu 10 listopada 2019.
Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów urządzeń (tzw. nalewaków)  do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych.
Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy zdaje się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego.
Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 983862.
Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl.
Zapraszam
Marcin Świder
DGSA – Doradca ADR
tel. 509983862

ADR POCZĄTKOWY

1. Kurs ADR podstawowy rozpocznie się w Oświęcimiu i Bielsku-Białej 25 lipca i zakończy egzaminem 28 lipca 2019.

2. Kurs ADR cysterny odbędzie się w dniach 2 – 4 sierpnia 2019. Wcześniej należy uczestniczyć w kursie podstawowym w dniach 25 –  28.07.2019.

3. Kurs ADR podstawowy planowany jest w Bielsku-Białej i Oświęcimiu w dniach 29.08 – 01.09.2019. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.

4. Kurs ADR podstawowy odbędzie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu w dniach 5 – 8 września 2019

5. Kurs ADR podstawowy rozpocznie się w Oświęcimiu i Bielsku-Białej 26 września i zakończy egzaminem 29 września 2019.

6. Kurs ADR cysterny odbędzie się w dniach 4 – 6 października 2019. Wcześniej należy uczestniczyć w kursie podstawowym w dniach 26 – 29.09.2019.

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach, co oznacza bezwzględny obowiązek uczestnictwa w piątek, sobotę, niedzielę na kursie podstawowym oraz w sobotę i niedzielę na cysternach.

 

ADR DOSKONALĄCY czyli dla przedłużających zaświadczenia

Zajęcia adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających, na dzień egzaminu, ważne zaświadczenie adr. Egzaminy odbywają się w ostatnim dniu kursu. Można odnowić uprawnienia podstawowe, oraz zarówno podstawowe jak i cysterny. Obowiązkowa obecność dla przedłużających podstawy i cysterny to piątek, sobota i niedziela, natomiast przedłużający uprawnienia tylko podstawowe muszą być na zajęciach minimum w sobotę i niedzielę. 

1. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 25.07.2019 do 28.07 2019.

2. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 01.08.2019 do 04.08 2019.

3. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 22.08.2019 do 25.08 2019.

4. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 05.09.2019 do 08.09 2019. 

5. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 26.09.2019 do 29.09 2019. 

 

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl, podając także numer telefonu do siebie. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia, jeżeli wcześniej nie zostało wysłane. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję!  

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

ADR POCZĄTKOWY PODSTAWOWY oraz ADR CYSTERNY

1. Kurs ADR podstawowy rozpocznie się w Oświęcimiu i Bielsku-Białej 23 maja i zakończy egzaminem 26 maja 2019.

2. Kurs ADR cysterny odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2019. Wcześniej należy uczestniczyć w kursie podstawowym w dniach 23 – 26.05.2019.

3. Kurs ADR podstawowy planowany jest w Bielsku-Białej w dniach 30.05 – 02.06.2019. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.

4. Kurs ADR podstawowy odbędzie się od 27 do 30.06.2019 w Bielsku – Białej i Oświęcimiu. Egzamin ADR w dniu 30.06.2019.

6. Kurs ADR cysterny w dniach 05 – 07.07.2019. Wcześniej należy ukończyć kurs podstawowy, który odbędzie się w dniach 27 – 30.06.2019

7. Kurs ADR podstawowy rozpocznie się w Oświęcimiu i Bielsku-Białej 25 lipca i zakończy egzaminem 28 lipca 2019.

8. Kurs ADR cysterny odbędzie się w dniach 2 – 4 sierpnia 2019. Wcześniej należy uczestniczyć w kursie podstawowym w dniach 25 – 28.07.2019.

 

ADR DOSKONALĄCY czyli dla przedłużających zaświadczenia

1. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 23.05.2019 do 26.05 2019. Zajęcia adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć. Można odnowić zaświadczenie podstawowe, albo zarówno podstawowe jak i cysterny.

2. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 04.07.2019 do 07.07 2019. Zajęcia adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć. Można odnowić zaświadczenie podstawowe, albo zarówno podstawowe jak i cysterny.

3. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 01.08.2019 do 04.08 2019. Zajęcia adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć. Można odnowić zaświadczenie podstawowe, albo zarówno podstawowe jak i cysterny.

 

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach, co oznacza bezwzględny obowiązek uczestnictwa w piątek, sobotę, niedzielę na kursie podstawowym oraz w sobotę i niedzielę na cysternach.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl, podając także numer telefonu do siebie. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia, jeżeli wcześniej nie zostało wysłane. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję!  

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

Kurs z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych rozpocznie się w Bielsku-Białej lub Oświęcimiu 1 czerwca 2019.
Zakres szkolenia obejmuje materiały ciekłe zapalne klasy 3 ADR. Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów urządzeń (tzw. nalewaków)  do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych.
Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy zdaje się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego.
Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie – numer 509 983862.
Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl.
Zapraszam
Marcin Świder
DGSA – Doradca ADR
tel. 509983862

ADR POCZĄTKOWY PODSTAWOWY I CYSTERNY

1. Zajęcia kursu ADR podstawowego odbędą się w Bielsku-Białej w terminie 25 – 28 kwietnia 2019.

2. Kurs ADR podstawowy rozpocznie się w Oświęcimiu i Bielsku-Białej 23 maja i zakończy egzaminem 26 maja 2019.

3. Kurs ADR cysterny odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2019. Wcześniej należy uczestniczyć w kursie podstawowym w dniach 23 – 26.05.2019.

4. Kurs ADR podstawowy planowany jest w Bielsku-Białej w dniach 30.05 – 02.06.2019. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.

5. Kurs ADR podstawowy odbędzie się od 27 do 30.06.2019 w Bielsku – Białej i Oświęcimiu. Egzamin ADR w dniu 30.06.2019.

6. Kurs ADR cysterny w dniach 5 – 7.07.2019. Wcześniej należy ukończyć kurs podstawowy, który odbędzie się w dniach 27 – 30.06.2019

 

ADR DOSKONALĄCY czyli dla przedłużających zaświadczenia

5. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 25.04.2019 do 28.04 2019. Zajęcia adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć. Można odnowić zaświadczenie albo tylko podstawowe, albo zarówno podstawowe jak i cysterny.

6. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 23.05.2019 do 26.05 2019. Zajęcia adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć. Można odnowić zaświadczenie albo tylko podstawowe, albo zarówno podstawowe jak i cysterny.

 

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach, co oznacza bezwzględny obowiązek uczestnictwa w piątek, sobotę, niedzielę na kursie podstawowym oraz w sobotę i niedzielę na cysternach.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl, podając także numer telefonu do siebie. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia, jeżeli wcześniej nie zostało wysłane. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję!  

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

ADR POCZĄTKOWY

1. Zajęcia kursu ADR podstawowego odbędą się w Bielsku-Białej w terminie 21 – 24 marca 2019.

2. Szkolenie ADR podstawowe rozpocznie się w Oświęcimiu 21 marca 2019. Egzamin w niedzielę 24 marca 2019

3. Kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach w dniach 29 – 31.03.2019. Najpierw należy odbyć kurs ADR podstawowy w terminie 21-24.03.2019.

4. Szkolenie ADR podstawowe odbędzie się w dniach 28.03.2019 – 31.03.2019.

 

ADR DOSKONALĄCY czyli dla przedłużających zaświadczenia

5. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się  od 28.03.2019 do 31.03 2019. Zajęcia adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć. Można odnowić zaświadczenie albo tylko podstawowe, albo zarówno podstawowe jak i cysterny.

 

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach, co oznacza bezwzględny obowiązek uczestnictwa w piątek, sobotę, niedzielę na kursie podstawowym oraz w sobotę i niedzielę na cysternach.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl, podając także numer telefonu do siebie. W rozmowie telefonicznej poproszę o wysłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia, jeżeli wcześniej nie zostało wysłane. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję!  

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

ADR POCZĄTKOWY

1. Zajęcia kursu ADR podstawowego odbędą się w Bielsku-Białej w terminie 21 – 24 lutego 2019.

2. Szkolenie ADR podstawowe rozpocznie się w Oświęcimiu 21 lutego 2019. Egzamin w niedzielę 24 lutego 2019

3. Kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach w dniach 1 – 3.03.2019. Najpierw należy odbyć kurs ADR podstawowy w terminie 21-24.02.2019.

4. Szkolenie ADR podstawowe odbędzie się w dniach 28.02.2019 – 03.03.2019.

 

ADR DOSKONALĄCY czyli dla przedłużających zaświadczenia

5. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się  od 28.02.2019 do 03.03 2019. Zajęcia są adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć. Można odnowić zaświadczenie tylko podstawowe, albo zarówno podstawowe jak i cysterny.

 

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl, podając także numer telefonu do siebie. W rozmowie telefonicznej poproszę o wysłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia, jeżeli wcześniej nie zostało wysłane. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję!  

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl