Kursy ADR w kwietniu 2018

1. Kurs podstawowy ADR odbędzie się w dniach 5 – 8 kwietnia 2018.

2. Kurs ADR cysterny zostanie przeprowadzony 13-15 kwietnia 2018. Należy najpierw ukończyć kurs podstawowy w dniach 5-8.04.2018

3. Zajęcia kursu ADR podstawowego odbędą się w dniach 12-15 kwietnia 2018.

4. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 12 do15 kwietnia 2018. Zajęcia są adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć.

Kursy ADR w maju 2018

1. Kurs podstawowy ADR odbędzie się w dniach 10 – 13 maja 2018.

2. Kurs ADR cysterny zostanie przeprowadzony 18-20 maja 2018. Należy najpierw ukończyć kurs podstawowy w dniach 10-13.05.2018

3. Zajęcia kursu ADR podstawowego odbędą się w dniach 17-20 maja 2018.

4. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 17 do20 maja 2018. Zajęcia są adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć.

Kursy ADR w czerwcu 2018

1. Kurs podstawowy ADR odbędzie się w dniach 7 – 10 czerwca 2018.

2. Kurs ADR cysterny zostanie przeprowadzony 15-17 czerwca 2018. Należy najpierw ukończyć kurs podstawowy w dniach 7-10.06.2018

3. Zajęcia kursu ADR podstawowego odbędą się w dniach 14-17 czerwca 2018.

4. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 14 do 17 czerwca 2018. Zajęcia są adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć.

Miejsca prowadzonych zajęć: Bielsko-Biała i/lub Oświęcim, .

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. W rozmowie telefonicznej potwierdzę termin i poproszę o wysłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie potwierdzę je zwrotnie i gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane i potwierdzone kursy realizuję a nie odwołuję!  

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

1. Kurs podstawowy ADR odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 1 – 4 marca. Egzamin po kursie ADR w niedziele 4 marca 2018.

2. Kurs specjalistyczny ADR cysterny w Bielsku-Białej odbędzie się w terminie 9 – 11 marca 2018. W ostatnim dniu egzamin.

   Chętni na kurs specjalistyczny z cystern ADR muszą wcześniej ukończyć kurs podstawowy w dniach 1 – 4 marca 2018.

3. Kurs podstawowy ADR w Bielsku-Białej rozpoczyna się 5 kwietnia 2018 i zakończy egzaminem w niedziele 8 kwietnia 2018.

4. Kurs ADR cysterny w Bielsku-Białej odbędzie się w dniach  13 – 15 kwietnia 2018. W ostatnim dniu egzamin.

   Chętni na kurs specjalistyczny z cystern ADR muszą wcześniej ukończyć kurs podstawowy w dniach 5 – 8 kwietnia 2018.

 

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach.

 

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862.Po odebraniu zgłoszenia telefonicznego od uczestnika, potwierdzę termin i poproszę o wysłanie sms-em lub e-mailem imienia i nazwiska osoby zainteresowanej szkoleniem. Kiedy w rozmowie telefonicznej potwierdzę termin i otrzymam od zainteresowanego sms lub e-mail gwarantuję, że nie odwołam kursu.

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

1. Kurs podstawowy ADR odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 8 -11 marca 2018. Egzamin ADR w niedziele 11 marca 2018.

2. Kurs specjalistyczny z cystern ADR odbędzie się w Oświęcimiu od 11 do 13 marca 2018. Aby wziąć udział należy najpierw ukończyć kurs  

    podstawowy, który kończy się 11.03.2018.

3. Kurs podstawowy ADR rozpocznie się w Oświęcimiu  w dniu 5 kwietnia i zakończy egzaminem 8 kwietnia 2018.

4. Kurs ADR cysterny w Oświęcimiu w dniach 12-15 kwietnia 2018. Wcześniej należy uczestniczyć w kursie podstawowym w dniach  

    5-8.04.2018.

5. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się w Oświęcimiu dniach od 12 do15 kwietnia 2018. Zajęcia 

    są adresowane do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr na dzień 15.04.2018 i chcących je przedłużyć.

 

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach.

 

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862.Po odebraniu zgłoszenia telefonicznego od uczestnika, potwierdzę termin i poproszę o wysłanie sms-em lub e-mailem imienia i nazwiska osoby zainteresowanej szkoleniem. Kiedy w rozmowie telefonicznej potwierdzę termin i otrzymam od zainteresowanego sms lub e-mail gwarantuję, że nie odwołam kursu.

 

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

Kurs z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych rozpocznie się w Gliwicach 15 kwietnia 2018.
Zakres szkolenia obejmuje materiały ciekłe zapalne klasy 3 ADR. Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów urządzeń – tzw. nalewaków – do napełniania i opróżniania cystern ADR, od których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych.
Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy zdaje się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego.
Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie – numer 509 983862.
Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl.
Zapraszam
Marcin Świder
DGSA – Doradca ADR

 

1. Kurs podstawowy ADR rozpocznie się w Bielsku – Białej dniu 15 lutego i zakończy egzaminem 18 lutego 2018.

2. Kurs specjalistyczny z cystern ADR startuje w Bielsku-Białej  23 lutego i zostanie zakończony egzaminem 25 lutego 2018.

   Chętni na kurs specjalistyczny z cystern ADR muszą wcześniej ukończyć kurs podstawowy w dniach 15 – 18 lutego 2018.

3. Kurs podstawowy ADR odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 1 – 4 marca. Egzamin po kursie ADR w niedziele 4 marca 2018.

4. Kurs specjalistyczny ADR cysterny w Bielsku-Białej odbędzie się w terminie 9 – 11 marca 2018. W ostatnim dniu egzamin.

   Chętni na kurs specjalistyczny z cystern ADR muszą wcześniej ukończyć kurs podstawowy w dniach 1 – 4 marca 2018.

 

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach.

 

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862.Po odebraniu zgłoszenia telefonicznego od uczestnika, potwierdzę termin i poproszę o wysłanie sms-em lub e-mailem imienia i nazwiska osoby zainteresowanej szkoleniem. Kiedy w rozmowie telefonicznej potwierdzę termin i otrzymam od zainteresowanego sms lub e-mail gwarantuję, że nie odwołam kursu.

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

1. Kurs podstawowy ADR odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 23 – 26 listopada 2017.

2. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się w Oświęcimiu dniach od 23 do26 listopada 2017. Zajęcia są adresowane do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć.

3. Kurs podstawowy ADR rozpocznie się w Bielsku-Białej  w dniu 26 grudnia i zakończy egzaminem 31 grudnia 2017.

4. Kurs podstawowy ADR startuje w Oświęcimiu 23 grudnia i zostanie zakończony egzaminem 30 grudnia 2017.

5. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się w dniach od 27 do 30 grudnia 2017. Zajęcia są adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć.

 

Miejsca prowadzonych zajęć: Oświęcim, Bielsko-Biała, Cieszyn (Cieszyn tylko w przypadku skompletowania miejscowej grupy).

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862.Po odebraniu zgłoszenia telefonicznego od uczestnika, potwierdzę termin i poproszę o wysłanie sms-em lub e-mailem imienia i nazwiska osoby zainteresowanej szkoleniem. Kiedy otrzymam sms lub e-mail gwarantuję, że nie odwołam kursu.

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

Zakres szkolenia obejmuje materiały ciekłe zapalne klasy 3 ADR. Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów urządzeń – tzw. nalewaków – do napełniania i opróżniania cystern ADR, od których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych.
Zapisy na kurs UNO – nalewaki TDT przyjmuję do soboty 18 listopada.
Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy zdaje się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego.
Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie – numer 509 983862.
Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl.
Zapraszam
Marcin Świder
DGSA – Doradca ADR

1. Kurs podstawowy ADR odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 21 – 24 września 2017.

2. Zajęcia kursu ADR cysterny odbędą się w Oświęcimiu w dniach 24-26 września. Wcześniej należy ukończyć kurs ADR podstawowy

3. Kurs ADR z zakresu przewozu materiałów wybuchowych klasy 1 ADR odbędzie się w Oświęcimiu 29 września 2017. Wcześniej należy ukończyć kurs ADR podstawowy.

4. Zajęcia kursu ADR podstawowy i ADR cysterny odbędą się w dniach 5 – 8 października 2017.

5. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się w Bielsku-Białej dniach od 1 do 4 października 2017. Zajęcia są adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć.

6. Kurs podstawowy ADR rozpocznie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu w dniu 19 października i zakończy egzaminem w niedzielę-22 października 2017.

7. Kurs ADR na cysterny w dniach 27-29 października 2017. Weekend wcześniej należy ukończyć kurs ADR podstawowy.

8. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się w dniach od 26 do 29 października 2017. Zajęcia są adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć. Można więc w jeden weekend odnowić uprawnienia podstawowe jak również łącznie podstawowe i cysterny.

9. Kurs podstawowy ADR rozpocznie się 26 października i zakończy egzaminem 29.10.2017.

 

Miejsca prowadzonych zajęć: Oświęcim, Bielsko-Biała, Cieszyn (Cieszyn tylko w przypadku skompletowania miejscowej grupy).

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862.Po odebraniu zgłoszenia telefonicznego od uczestnika, potwierdzę termin i poproszę o wysłanie sms-em lub e-mailem imienia i nazwiska osoby zainteresowanej szkoleniem. Kiedy otrzymam sms lub e-mail gwarantuję, że nie odwołam kursu.

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

1.Kurs podstawowy ADR odbędzie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2017.

2.Zajęcia kursu ADR cysterny w dniach 7 – 9 lipca 2017. Weekend wcześniej należy ukończyć ADR podstawowy.

3. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się w dniach od 6 do 9 lipca 2017. Zajęcia są adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć. Można więc w jeden weekend odnowić uprawnienia podstawowe jak również łącznie podstawowe i cysterny.

4. Kurs podstawowy ADR rozpocznie się w dniu 6 lipca i zakończy egzaminem w niedzielę-9 lipca 2017.

5. Kurs podstawowy ADR odbędzie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu w dniach 20-23 lipca 2017.

6. Kurs początkowy ADR na cysterny w dniach 28-30 lipca 2017. Weekend wcześniej należy ukończyć kurs ADR podstawowy.

7. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się w dniach od 27 do 30 lipca 2017. Zajęcia są adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć. Można więc w jeden weekend odnowić uprawnienia podstawowe jak również łącznie podstawowe i cysterny.

8. Kurs podstawowy ADR rozpocznie się 27 lipca i zakończy egzaminem 30 lipca 2017.

 

Miejsca prowadzonych zajęć: Oświęcim, Bielsko-Biała, Cieszyn (Cieszyn tylko w przypadku skompletowania miejscowej grupy).

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862.Po odebraniu zgłoszenia telefonicznego od uczestnika, potwierdzę termin i poproszę o wysłanie sms-em lub e-mailem imienia i nazwiska osoby zainteresowanej szkoleniem. Kiedy otrzymam sms lub e-mail gwarantuję, że nie odwołam kursu.

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

Zakres szkolenia obejmuje materiały ciekłe zapalne klasy 3 ADR. Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów urządzeń – tzw. nalewaków – do napełniania i opróżniania cystern ADR, od których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych.
Pierwsze zajęcia teoretyczne odbędą się w niedziele 30 lipca.
Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy zdaje się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego.
Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie – numer 509 983862.
Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl.
Zapraszam
Marcin Świder
DGSA – Doradca ADR