+48 509 983 862
biuro@edmar.edu.pl

Doradztwo i szkolenia aby Twoja Firma czuła się bezpiecznie

Zgodnie z Art.23711 Kodeksu Pracy, pracodawca zatrudniający do 100 pracowników tworzy służbę bhp,powierzając jej wykonywanie kompetentnemu pracownikowi,zatrudnionemu przy innej pracy bądź specjaliście spoza zakładu pracy. Szczegółowy zakres zadań służby określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 109 z 1997 r. poz. 704 wraz z późn.zm.).

Zakres działania specjalisty ds. bhp obejmuje

 

  1. prowadzenie szkoleń wstępnych (instruktaży ogólnych) dla nowo przyjętych pracowników wraz z wystawianiem niezbędnej dokumentacji (zaświadczenia, programy, protokoły, rejestry);
  2. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, udział w kontroli ryzyka oraz sporządzanie opracowań dotyczących oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
  3. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (np. w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń bhp, regulaminu pracy w tematyce bezpieczeństwa i higieny, regulaminu gospodarowania odzieżą roboczą wraz z tabelą norm wydawania pracownikom odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej, regulaminu zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok, instrukcji stanowiskowych przy obsłudze maszyn, urządzeń lub procesów pracy, instrukcji z zakresu pierwszej pomocy, opracowania indywidualnych kartotek odzieży, obuwia i sprzętu ochronnego dla pracowników);
  4. doradzanie z zakresu ustalania zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  5. doradzanie z zakresu stosowania przepisów bhp;
  6. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków powypadkowych – prowadzenie pełnej dokumentacji w razie zaistnienia wypadku;
  7. prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych – kompletowanie i dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o choroby;
  8. współpraca z instytucjami lub osobami zajmującymi się zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy (lekarz profilaktyk, laboratoria zajmujące się badaniami warunków środowiska pracy, urzędy państwowe, specjaliści z innych dziedzin;
  9. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z informowaniem o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i opracowaniem stosownych zaleceń.

 

ADR, czyli jak bezpiecznie przewozić towary niebezpieczne!

Transport towarów niebezpiecznych ADR to ważna część przewozów drogowych w kraju i za granicą. Wymaga szczególnej staranności, już na etapie produkcji, a następnie załadunku, przewozu i rozładunku. Kierowcy podlegają szkoleniom podstawowym, kierujący cysternami również szkoleniom specjalistycznym. Ponadto inne osoby zaangażowane w transport, m.in. nadawcy, załadowcy, magazynierzy , osoby wystawiające dokumenty przewozowe, spedytorzy, dysponenci, powinni posiadać zasób wiedzy i umiejętności, który pozwoli im bezbłędnie wykonywać swoje obowiązki . Tutaj każda pomyłka oznacza zbyt duże ryzyko, na które świadoma firma nie może pozwolić. Uwolnienie do środowiska produktów toksycznych, żrących, wybuchowych lub palnych to niebezpieczeństwo nie tylko dla pracowników ale i dla zwykłych mieszkańców, o skutkach niewyobrażalnych… Oferta Firmy Usługowo – Doradczej i Ośrodka Szkoleniowego EDMAR to usługi licencjonowanego Doradcy ADR - DGSA oraz kompleksowe szkolenia ADR dla kierowców oraz innych osób związanych z przewozami towarów niebezpiecznych. Obszar naszego działania to Śląsk i Małopolska, szczególnie rejon Cieszyna, Jastrzębia-Zdroju, Bielska-Białej, Szczyrku, Czechowic-Dziedzic, Pszczyny, Bierunia i Oświęcimia.

BHP, czyli jak bezpiecznie i efektywnie pracować w przedsiębiorstwie!

Świadomy pracodawca oraz fachowy pracownik, znający przepisy BHP i przestrzegający zasad bezpieczeństwa, to podstawa efektywności przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie ekonomii jak i bezpieczeństwa pracy. Wszak dobrze zorganizowany i bezpieczny zakład, gdzie ryzyko zaistnienia wypadku przy pracy jest małe, przekłada się na małą ilość nieobecności chorobowych wśród zatrudnionych i korzystnie wpływa na atmosferę w pracy. Aby skutecznie podążać w kierunku ciągłej poprawy warunków pracy, chętnie pomożemy specjalistycznym doradztwem w dziedzinie bhp i szkoleniami adresowanymi do pracodawców, kierujących pracownikami, jak również i do samych pracowników. Kadrę pracujących i współpracujących z Firmą Usługowo – Doradczą i Ośrodkiem Szkoleniowym EDMAR tworzą główni specjaliści, specjaliści i inspektorzy BHP, specjaliści i inspektorzy PPOŻ, instruktorzy i ratownicy medyczni, specjaliści z prawa pracy oraz bezpieczeństwa w obrocie żywnością HACCP. Nadzory i szkolenia BHP prowadzimy głównie na Śląsku; w gminach Cieszyn, Skoczów, Goleszów, Hażlach, Ustroń, Wisła, Bielsko-Biała, Chybie, Zebrzydowice, Jastrzębie-Zdrój, Czerwionka-Leszczyny i Katowice.