+48 509 983 862
biuro@edmar.edu.pl

Organizuję szkolenia z zakresu napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern). Szkolenia adresowane są do:

– kierowców cystern, którzy transportują towary niebezpieczne, klasyfikowane jako ADR, od których z uwagi na specyfikę załadunków lub rozładunków w kraju, wymaga się posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego wystawionego przez Transportowy Dozór Techniczny (m.in. benzyna, oleje napędowe, gazy),

– pracowników dokonujących napełniania lub opróżniania cystern drogowych lub kolejowych towarami niebezpiecznymi, operatorów kontenerów cystern, operatorów cystern przenośnych.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie minimum zawodowego wykształcenia oraz co najmniej miesięczne zatrudnienie na stanowisku.

Kurs dla osób zatrudnionych przy urządzeniach do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, do materiałów niebezpiecznych klasyfikowanych na podstawie przepisów ADR, zwany potocznie „nalewakami”, kończy się egzaminem składanym przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, absolwent otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne obejmujące uprawnienia z ww. zakresu na jedną lub więcej klas ADR.

Klasy ADR z których organizuję kursy i egzaminy:

  • Klasa 2. Gazy
  • Klasa 3. Materiały ciekłe, zapalne.
  • inne klasy ADR – możliwe przeprowadzenie kursu jeżeli zlecający zapewni urządzenie na którym można przeprowadzić egzamin, tj. posiadające ważną decyzję TDT zezwalającą na eksploatację.

Zajęcia dla kandydatów z wolnego naboru odbywają się regularnie co kwartał w Gliwicach, w razie zebrania grupy możliwa jest organizacja kursu w Bielsku – Białej, Cieszynie lub Oświęcimiu. Zapewniam możliwość zdobycia uprawnień na klasy ADR  2 i 3.

W przypadku zgłoszenia grupy przez przedsiębiorcę, możliwe jest przeprowadzenie zajęć obejmujących tematycznie również inne klasy ADR, pod warunkiem, że firma zgłaszająca posiada aktualną decyzję TDT dopuszczającą instalacje do eksploatacji oraz zapewni możliwość przeprowadzenia egzaminu na swoim urządzeniu.

 

UWAGA:   po potwierdzeniu terminu nie odwołuję zaplanowanych zajęć!

 

W razie pytań, bliższych informacji udzielę telefonicznie – 509 983862, e-mail: biuro@edmar.edu.pl

 

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

 

ADR, czyli jak bezpiecznie przewozić towary niebezpieczne!

Transport towarów niebezpiecznych ADR to ważna część przewozów drogowych w kraju i za granicą. Wymaga szczególnej staranności, już na etapie produkcji, a następnie załadunku, przewozu i rozładunku. Kierowcy podlegają szkoleniom podstawowym, kierujący cysternami również szkoleniom specjalistycznym. Ponadto inne osoby zaangażowane w transport, m.in. nadawcy, załadowcy, magazynierzy , osoby wystawiające dokumenty przewozowe, spedytorzy, dysponenci, powinni posiadać zasób wiedzy i umiejętności, który pozwoli im bezbłędnie wykonywać swoje obowiązki . Tutaj każda pomyłka oznacza zbyt duże ryzyko, na które świadoma firma nie może pozwolić. Uwolnienie do środowiska produktów toksycznych, żrących, wybuchowych lub palnych to niebezpieczeństwo nie tylko dla pracowników ale i dla zwykłych mieszkańców, o skutkach niewyobrażalnych… Oferta Firmy Usługowo – Doradczej i Ośrodka Szkoleniowego EDMAR to usługi licencjonowanego Doradcy ADR - DGSA oraz kompleksowe szkolenia ADR dla kierowców oraz innych osób związanych z przewozami towarów niebezpiecznych. Obszar naszego działania to Śląsk i Małopolska, szczególnie rejon Cieszyna, Jastrzębia-Zdroju, Bielska-Białej, Szczyrku, Czechowic-Dziedzic, Pszczyny, Bierunia i Oświęcimia.

BHP, czyli jak bezpiecznie i efektywnie pracować w przedsiębiorstwie!

Świadomy pracodawca oraz fachowy pracownik, znający przepisy BHP i przestrzegający zasad bezpieczeństwa, to podstawa efektywności przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie ekonomii jak i bezpieczeństwa pracy. Wszak dobrze zorganizowany i bezpieczny zakład, gdzie ryzyko zaistnienia wypadku przy pracy jest małe, przekłada się na małą ilość nieobecności chorobowych wśród zatrudnionych i korzystnie wpływa na atmosferę w pracy. Aby skutecznie podążać w kierunku ciągłej poprawy warunków pracy, chętnie pomożemy specjalistycznym doradztwem w dziedzinie bhp i szkoleniami adresowanymi do pracodawców, kierujących pracownikami, jak również i do samych pracowników. Kadrę pracujących i współpracujących z Firmą Usługowo – Doradczą i Ośrodkiem Szkoleniowym EDMAR tworzą główni specjaliści, specjaliści i inspektorzy BHP, specjaliści i inspektorzy PPOŻ, instruktorzy i ratownicy medyczni, specjaliści z prawa pracy oraz bezpieczeństwa w obrocie żywnością HACCP. Nadzory i szkolenia BHP prowadzimy głównie na Śląsku; w gminach Cieszyn, Skoczów, Goleszów, Hażlach, Ustroń, Wisła, Bielsko-Biała, Chybie, Zebrzydowice, Jastrzębie-Zdrój, Czerwionka-Leszczyny i Katowice.