+48 509 983 862
biuro@edmar.edu.pl

Firma Usługowo – Doradcza “EDMAR” powstała w 2006 roku w Cieszynie, świadcząc usługi doradcze i szkoleniowe w dziedzinie bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR) oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Właścicielem Zakładu jest Marcin Świder; od czterech kadencji w gronie licencjonowanych doradców DGSA – ADR, dwadzieścia lat pracy w służbach bhp, inspektor bezpieczeństwa pożarowego, spedytor z dyplomem FIATA, wykładowca i trener na kursach ADR oraz szkoleniach z zakresu urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (UNO), instruktor nauki jazdy.

W ramach usług outsourcingowych wykonujemy zadania służby BHP; organizujemy szkolenia, przeprowadzamy kontrole bezpieczeństwa, doradzamy, opracowujemy dokumentację. Naszą specjalizacją jest jednak transport, więc szczególnie polecamy szkolenia dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR oraz z zakresu urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych cystern ADR (UNO – TDT).

Działający w strukturze firmy Ośrodek Szkoleniowy „EDMAR” został wpisany do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Bazę wykładowców Ośrodka tworzą specjaliści – praktycy prowadząc zajęcia w sposób ciekawy i przystępny, m.in. z zakresu bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa transportu, prawa pracy, bezpieczeństwa pożarowego, pierwszej pomocy, .

Zakresem działania obejmujemy całe województwo śląskie i część małopolskiego, w tym miasta Cieszyn, Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec, Jastrzębie Zdrój, Oświęcim.

 

ADR, czyli jak bezpiecznie przewozić towary niebezpieczne!

Transport towarów niebezpiecznych ADR to ważna część przewozów drogowych w kraju i za granicą. Wymaga szczególnej staranności, już na etapie produkcji, a następnie załadunku, przewozu i rozładunku. Kierowcy podlegają szkoleniom podstawowym, kierujący cysternami również szkoleniom specjalistycznym. Ponadto inne osoby zaangażowane w transport, m.in. nadawcy, załadowcy, magazynierzy , osoby wystawiające dokumenty przewozowe, spedytorzy, dysponenci, powinni posiadać zasób wiedzy i umiejętności, który pozwoli im bezbłędnie wykonywać swoje obowiązki . Tutaj każda pomyłka oznacza zbyt duże ryzyko, na które świadoma firma nie może pozwolić. Uwolnienie do środowiska produktów toksycznych, żrących, wybuchowych lub palnych to niebezpieczeństwo nie tylko dla pracowników ale i dla zwykłych mieszkańców, o skutkach niewyobrażalnych… Oferta Firmy Usługowo – Doradczej i Ośrodka Szkoleniowego EDMAR to usługi licencjonowanego Doradcy ADR - DGSA oraz kompleksowe szkolenia ADR dla kierowców oraz innych osób związanych z przewozami towarów niebezpiecznych. Obszar naszego działania to Śląsk i Małopolska, szczególnie rejon Cieszyna, Jastrzębia-Zdroju, Bielska-Białej, Szczyrku, Czechowic-Dziedzic, Pszczyny, Bierunia i Oświęcimia.

BHP, czyli jak bezpiecznie i efektywnie pracować w przedsiębiorstwie!

Świadomy pracodawca oraz fachowy pracownik, znający przepisy BHP i przestrzegający zasad bezpieczeństwa, to podstawa efektywności przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie ekonomii jak i bezpieczeństwa pracy. Wszak dobrze zorganizowany i bezpieczny zakład, gdzie ryzyko zaistnienia wypadku przy pracy jest małe, przekłada się na małą ilość nieobecności chorobowych wśród zatrudnionych i korzystnie wpływa na atmosferę w pracy. Aby skutecznie podążać w kierunku ciągłej poprawy warunków pracy, chętnie pomożemy specjalistycznym doradztwem w dziedzinie bhp i szkoleniami adresowanymi do pracodawców, kierujących pracownikami, jak również i do samych pracowników. Kadrę pracujących i współpracujących z Firmą Usługowo – Doradczą i Ośrodkiem Szkoleniowym EDMAR tworzą główni specjaliści, specjaliści i inspektorzy BHP, specjaliści i inspektorzy PPOŻ, instruktorzy i ratownicy medyczni, specjaliści z prawa pracy oraz bezpieczeństwa w obrocie żywnością HACCP. Nadzory i szkolenia BHP prowadzimy głównie na Śląsku; w gminach Cieszyn, Skoczów, Goleszów, Hażlach, Ustroń, Wisła, Bielsko-Biała, Chybie, Zebrzydowice, Jastrzębie-Zdrój, Czerwionka-Leszczyny i Katowice.