+48 509 983 862
biuro@edmar.edu.pl

 

Organizujemy kursy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR. Zajęcia odbywają się regularnie w Bielsku – Białej i w Oświęcimiu, Możliwe jest również przeprowadzenie kursu w Cieszynie, ale po skompletowaniu grupy.

 

Jeżeli kierowca chce się ubiegać o posiadanie zaświadczenia ADR pierwszy raz, uczestniczy w pełnym szkoleniu, natomiast jeżeli odnawia uprawnienia, kurs doskonalący obejmuje mniejszą liczbę godzin. Oprócz obowiązkowego kursu podstawowego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, można również uczestniczyć w kursach specjalistycznych:

 

● w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
● w zakresie przewozu drogowego towarów wybuchowych klasy 1,
● w zakresie przewozu drogowego towarów promieniotwórczych klasy 7.

 

Uczestnikiem szkolenia może zostać kierowca, który przewozi lub zamierza przewozić towary niebezpieczne, posiada prawo jazdy min. kategorii B i ukończył 21 lat. Na zajęcia należy wziąć z sobą prawo jazdy oraz przynieść jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, nie starsze niż 6 miesięcy, kolorowe, z widoczną twarzą na wprost, obejmującą 70-80% kadru..

 

Każdy uczestnik kursu, otrzyma na własność podręcznik, który z całą pewnością będzie pomocny w pracy na stanowisku kierowcy.

 

Po ukończonym szkoleniu, przeprowadzony zostanie egzamin państwowy, w formie testu pisemnego, składany przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa. Na egzamin należy wziąć z sobą dowód osobisty. Bezpośrednio po oddaniu prac, komisja sprawdza poprawność udzielanych odpowiedzi i ogłasza wyniki.

 

Obecność i aktywny udział w zajęciach to na ogół wystarczający warunek powodzenia na egzaminie; o dobre przygotowanie zadbają zresztą skutecznie nasi instruktorzy  Poza teorią, kursanci ćwiczą rozwiązywanie przykładowych testów a w ostatnim dniu przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny.

 

Po zdaniu egzaminu, kursant dokonuje opłaty w wysokości 50,5 PLN za wydanie zaświadczenia ADR, które jest przesyłane zainteresowanemu pocztą przez jego producenta – Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie. Czas oczekiwania – maksymalnie 14 dni, licząc od dnia dokonania wpłaty.

 

Zaświadczenie ADR jest ważne na okres pięciu lat.

 

Bliższych informacji, w tym o terminach i miejscach zajęć oraz cenach poszczególnych kursów, udzielę telefonicznie – nr tel. 509 983862 lub mailem marcin-swider@o2.pl.

 

 

UWAGA:   po potwierdzeniu terminu, nigdy nie odwołuję zaplanowanych zajęć!

 

 

 

ADR, czyli jak bezpiecznie przewozić towary niebezpieczne!

Transport towarów niebezpiecznych ADR to ważna część przewozów drogowych w kraju i za granicą. Wymaga szczególnej staranności, już na etapie produkcji, a następnie załadunku, przewozu i rozładunku. Kierowcy podlegają szkoleniom podstawowym, kierujący cysternami również szkoleniom specjalistycznym. Ponadto inne osoby zaangażowane w transport, m.in. nadawcy, załadowcy, magazynierzy , osoby wystawiające dokumenty przewozowe, spedytorzy, dysponenci, powinni posiadać zasób wiedzy i umiejętności, który pozwoli im bezbłędnie wykonywać swoje obowiązki . Tutaj każda pomyłka oznacza zbyt duże ryzyko, na które świadoma firma nie może pozwolić. Uwolnienie do środowiska produktów toksycznych, żrących, wybuchowych lub palnych to niebezpieczeństwo nie tylko dla pracowników ale i dla zwykłych mieszkańców, o skutkach niewyobrażalnych… Oferta Firmy Usługowo – Doradczej i Ośrodka Szkoleniowego EDMAR to usługi licencjonowanego Doradcy ADR - DGSA oraz kompleksowe szkolenia ADR dla kierowców oraz innych osób związanych z przewozami towarów niebezpiecznych. Obszar naszego działania to Śląsk i Małopolska, szczególnie rejon Cieszyna, Jastrzębia-Zdroju, Bielska-Białej, Szczyrku, Czechowic-Dziedzic, Pszczyny, Bierunia i Oświęcimia.

BHP, czyli jak bezpiecznie i efektywnie pracować w przedsiębiorstwie!

Świadomy pracodawca oraz fachowy pracownik, znający przepisy BHP i przestrzegający zasad bezpieczeństwa, to podstawa efektywności przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie ekonomii jak i bezpieczeństwa pracy. Wszak dobrze zorganizowany i bezpieczny zakład, gdzie ryzyko zaistnienia wypadku przy pracy jest małe, przekłada się na małą ilość nieobecności chorobowych wśród zatrudnionych i korzystnie wpływa na atmosferę w pracy. Aby skutecznie podążać w kierunku ciągłej poprawy warunków pracy, chętnie pomożemy specjalistycznym doradztwem w dziedzinie bhp i szkoleniami adresowanymi do pracodawców, kierujących pracownikami, jak również i do samych pracowników. Kadrę pracujących i współpracujących z Firmą Usługowo – Doradczą i Ośrodkiem Szkoleniowym EDMAR tworzą główni specjaliści, specjaliści i inspektorzy BHP, specjaliści i inspektorzy PPOŻ, instruktorzy i ratownicy medyczni, specjaliści z prawa pracy oraz bezpieczeństwa w obrocie żywnością HACCP. Nadzory i szkolenia BHP prowadzimy głównie na Śląsku; w gminach Cieszyn, Skoczów, Goleszów, Hażlach, Ustroń, Wisła, Bielsko-Biała, Chybie, Zebrzydowice, Jastrzębie-Zdrój, Czerwionka-Leszczyny i Katowice.