Szkolenia ADR odbywają się regularnie w Bielsku – Białej i w Oświęcimiu, Możliwe jest również przeprowadzenie kursu w Cieszynie, ale po skompletowaniu grupy.

Jeżeli kierowca chce się ubiegać o posiadanie zaświadczenia ADR pierwszy raz, uczestniczy w pełnym szkoleniu, natomiast jeżeli odnawia uprawnienia, kurs doskonalący obejmuje mniejszą liczbę godzin. Oprócz obowiązkowego kursu podstawowego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, można również uczestniczyć w kursach specjalistycznych:

● w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
● w zakresie przewozu drogowego towarów wybuchowych klasy 1,
● w zakresie przewozu drogowego towarów promieniotwórczych klasy 7.

Kursy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.