Kurs z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych rozpocznie się 27 grudnia.  Zakres szkolenia z tzw. „nalewaków” będzie dotyczył cieczy zapalnych klasy 3 ADR (np. benzyny, oleje napędowe) oraz gazów klasy 2 ADR. Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów instalacji do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych. Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy odbędą się 15 stycznia 2024. Egzaminy składa się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego. Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 983862. Możliwy również kontakt mailowy: marcin-swider@o2.pl. Zapraszam Marcin Świder DGSA – Doradca ADR tel. 509983862