1. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 26.12 – 28.12.2022. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
  2. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Oświęcimiu dniach 26.12 – 28 grudnia 2022. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
  3. Szkolenie adr podstawowe – doskonalące w dniach 27 – 28 grudnia 2022.. Łącznie dwa dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 28.12.2022. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr na dzień egzaminu.
  4. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w dniach 26 – 30 grudnia 2022. Część podstawowa w Bielsku-Białej i w Oświęcimiu. Część specjalistyczna – cysterny w Oświęcimiu. Egzaminy 30.12.2022.
  5. Szkolenie adr podstawowe – doskonalące w dniach 27 – 30 grudnia 2022.. Obowiązkowe trzy dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 30.12.2022. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr w dniu egzaminu.
  6. Szkolenie adr specjalistyczne, z zakresu przewozu materiałów wybuchowych klasy 1 ADR, w pierwszej połowie stycznia 2023. Wymagane wcześniejsze ukończenie kursu podstawowego wraz z zdaniem egzaminu.

Szkolenia odbywają się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu. Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie, gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862