1. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 28.12 – 30.12.2023. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
  2. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Oświęcimiu dniach 28.12 – 30 grudnia 2023. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
  3. Szkolenie adr podstawowe – doskonalące, w Oświęcimiu w dniach 29 – 30 grudnia 2023.. Łącznie dwa dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 30.12.2023. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr na dzień egzaminu.
  4. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w Bielsku-Białej dniach 26 – 30 grudnia 2023. Egzaminy 30.12.2023.
  5. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w Oświęcimiu dniach 26 – 30 grudnia 2023. Egzaminy 30.12.2023.
  6. Szkolenie adr podstawowe – doskonalące w dniach 28 – 30 grudnia 2023.. Obowiązkowe trzy dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 30.12.2023. Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie adr w dniu egzaminu

Szkolenia odbywają się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu. Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie, gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862