1. Październikowe szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej i / lub w Oświęcimiu w dniach 24.10 (sobota), 30.10 (piątek), 31.10 (sobota). Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
  2. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w Bielsku-Białej i / lub w Oświęcimiu w dniach 23.10 (piątek) albo 25.10 (niedziela)
    24.10 (sobota), 30.10 (piątek), 31.10 (sobota). Łącznie cztery dni zajęć. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
  3. Kursy adr w listopadzie zostaną przeprowadzone w ostatnich dwóch weekendach miesiąca. Szczegóły podam wkrótce.
  4. Szkolenie adr podstawowe i cysterny zaplanowane na koniec roku odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 28 – 31 grudnia 2020. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
  5. Szkolenie adr podstawowe i cysterny w okresie świąteczno – noworocznym zostanie zorganizowane w Oświęcimiu w dniach 28 – 31 grudnia 2020. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
  6. Kursy przedłużające posiadane uprawnienia, czyli doskonalące, trwają krócej; podstawowe 2 dni, podstawowe+cysterny 3 dni. Wyżej wymienione szkolenia odbywają się według odrębnego grafiku. Adresowane są wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr na dzień egzaminu. Szczegóły podam w rozmowie telefonicznej.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie, potwierdzę je zwrotnie i gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862, e-mail: biuro@edmar.edu.pl