1. Październikowe szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej i / lub w Oświęcimiu w dniach 24.10 (sobota), 30.10 (piątek), 31.10 (sobota). Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 2. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w Bielsku-Białej i / lub w Oświęcimiu w dniach 23.10 (piątek) albo 25.10 (niedziela)
  24.10 (sobota), 30.10 (piątek), 31.10 (sobota). Łącznie cztery dni zajęć. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
 3. Kursy adr w listopadzie zostaną przeprowadzone w ostatnich dwóch weekendach miesiąca. Szczegóły podam wkrótce.
 4. Szkolenie adr podstawowe i cysterny zaplanowane na koniec roku odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 28 – 31 grudnia 2020. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
 5. Szkolenie adr podstawowe i cysterny w okresie świąteczno – noworocznym zostanie zorganizowane w Oświęcimiu w dniach 28 – 31 grudnia 2020. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
 6. Kursy przedłużające posiadane uprawnienia, czyli doskonalące, trwają krócej; podstawowe 2 dni, podstawowe+cysterny 3 dni. Wyżej wymienione szkolenia odbywają się według odrębnego grafiku. Adresowane są wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr na dzień egzaminu. Szczegóły podam w rozmowie telefonicznej.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie, potwierdzę je zwrotnie i gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862, e-mail: biuro@edmar.edu.pl

Kurs z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych rozpocznie się w Oświęcimiu w dniu 23 października, w Gliwicach w dniu 31 października.  Zakres szkolenia z tzw. „nalewaków” będzie dotyczył cieczy zapalnych klasy 3 ADR (benzyny, oleje napędowe) oraz gazów  klasy 2 ADR (m.in. LPG). Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów instalacji do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych. Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy składa się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego. Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 983862. Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl. Zapraszam Marcin Świder DGSA – Doradca ADR tel. 509983862

Kurs z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych rozpocznie się w Oświęcimiu w dniu 28 sierpnia, w Gliwicach w dniu 29 sierpnia.  Zakres szkolenia z tzw. „nalewaków” będzie dotyczył cieczy zapalnych klasy 3 ADR (benzyny, oleje napędowe) oraz gazów  klasy 2 ADR (m.in. LPG). Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów instalacji do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych. Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy składa się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego. Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 983862. Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl. Zapraszam Marcin Świder DGSA – Doradca ADR tel. 509983862

 1. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w Bielsku-Białej i / lub w Oświęcimiu w dniach 26.06 – 04.07.2020 (dwa weekendy). Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
 2. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w w Oświęcimiu w dniach 27.06, 03.07, 04.07. 2020 r. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 3. Kurs adr podstawowy w Bielsku-Białej w dniach 02-04.07.2020. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 4. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w Bielsku-Białej i / lub w Oświęcimiu w dniach 24.07 – 01.08.2020 (dwa weekendy). Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
 5. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w w Oświęcimiu w dniach 25.07, 31.07, 01.08. 2020 r. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 6. Kurs adr podstawowy w Bielsku-Białej w dniach od 30 lipca do 1 sierpnia 2020. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 7. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 27 – 29 sierpnia. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 8. Szkolenie adr podstawowe i cysterny odbędzie się w w Oświęcimiu w dniach 28.08, 29.08, 04.09, 05.09. 2020 r. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć.
 9. Kurs adr podstawowy w Oświęcimiu od 3 do 5 września 2020. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 10. Kursy doskonalące podstawowe i na cysterny trwają 3 dni i odbywają się według odrębnego grafiku. Adresowane tylko dla kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących przedłużyć posiadane uprawnienia. Szczegóły podam w rozmowie telefonicznej.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.
Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie, potwierdzę je zwrotnie i gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję. W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Marcin Świder – Doradca ADR, tel. 509983862, e-mail: biuro@edmar.edu.pl

 1. Szkolenie adr podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej i / lub w Oświęcimiu w dniach 08 – 10.05.2020. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 2. Szkolenie adr cysterny wraz z kurem podstawowym odbędzie się w Bielsku-Białej i / lub w Oświęcimiu w weekendy, dniach 22 – 30 maja 2020 r. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
 3. Kurs adr podstawowy w Oświęcimiu i / lub w Bielsku-Białej w dniach 29-31.05.2020. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie, potwierdzę je zwrotnie i gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję.  W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

W związku z zawieszeniem egzaminów przez marszałków województw śląskiego i małopolskiego, zaplanowane przeze mnie szkolenia adr nie odbędą się w terminach podanych na stronie internetowej. Szkolenia zorganizuję w pierwszym możliwym termin, gdy tylko egzaminy zostaną przywrócone.

Ponadto informuję kierowców, których ważność zaświadczeń adr kończy się w okresie 01.03.2020 – 01.11.2020, że Polska podpisała Umowę wielostronną M324. Wynika z niej, że Wasze zaświadczenia zachowają ważność do 30.11.2020. Dotyczy wyłącznie państw – umawiających się stron, a na dzień dzisiejszy są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.

Pozdrawiam

Marcin Świder – Doradca ADR

tel. 509983862, biuro@edmar.edu.pl

1. Kurs ADR podstawowy odbędzie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu od 27 do 29 marca 2020
2. Kurs ADR podstawowy w Oświęcimiu od 3 do 5 kwietnia 2020 r. Egzamin w ostatnim dniu zajęć

3. Kurs ADR podstawowy + cysterny, dla kierowców nieposiadających zaświadczeń adr odbędzie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu dniach 27 – 29.03.2020 (podstawy) i 04 – 05.04.2020 (cysterny). Egzaminy adr, odpowiednio 29.03.2020 i 05.04.2020

4. Kursy ADR podstawowy + cysterny, dla kierowców posiadających ważne zaświadczenia będą prowadzone w dniach

1) od 27.03.2020 do 29.03.2020

2) od 03.04.2020 do 05.04.2020.

Egzaminy w ostatnim dniu zajęć. Są to kursy doskonalące.

5. Kurs ADR podstawowy w Oświęcimiu od 14 do 16 kwietnia 2020 r. Egzamin w ostatnim dniu zajęć

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie, potwierdzę je zwrotnie i gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję.  W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

Kurs z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, który planowałem rozpocząć się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu w dniu 29 luty 2020 / 1 marca 2020, w związku z sytuacją związaną z ogłoszoną epidemią, przekładam na 16 maja 2020.  Zakres szkolenia z tzw. „nalewaków” będzie dotyczył cieczy zapalnych klasy 3 ADR (benzyny, oleje napędowe) i gazów  klasy 2 ADR (m.in. LPG). Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów urządzeń (tzw. nalewaków)  do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych. Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy zdaje się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego.

Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 983862. Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl.

Zapraszam

Marcin Świder DGSA – Doradca ADR

tel. 509983862


1. Kurs ADR podstawowy odbędzie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu od 21 do 23 lutego 2020

2. Kurs ADR podstawowy w Oświęcimiu od 28 lutego do 1 marca 2020 r. Egzamin w ostatnim dniu zajęć

3. Kurs ADR podstawowy + cysterny, dla kierowców nie posiadających ważnego zaświadczenia adr, odbędzie się w Bielsku-Białej  i Oświęcimiu w dniach 21 – 23.02.2020 (podstawy) i 29.02 – 01.03.2020 (cysterny). Egzaminy adr, odpowiednio 23.02.2020 i 01.03.2020


4. Kurs ADR podstawowy + cysterny, dla kierowców posiadających ważne zaświadczenia na dzień 01.03.2020, będzie prowadzony od 28.02.2020 do 01.03.2020. Jest to kurs doskonalący.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl, podając także numer telefonu do siebie. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie, potwierdzę je zwrotnie i gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję.  W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl1. Kurs ADR podstawowy odbędzie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu od 24 do 26 stycznia 2020

2. Kurs ADR podstawowy w Oświęcimiu od 31 stycznia do 2 lutego 2020 r. Egzamin w ostatnim dniu zajęć

3. Kurs ADR podstawowy + cysterny, dla kierowców nie posiadających ważnego zaświadczenia adr, odbędzie się w Bielsku-Białej  i Oświęcimiu w dniach 24 – 26.01.2020 (podstawy) i 01 – 02.02.2020 (cysterny). Egzaminy adr, odpowiednio 26.01.2020 i 02.02.2020


4. Kurs ADR podstawowy + cysterny, dla kierowców posiadających ważne zaświadczenia na dzień 26.01.2020, będzie prowadzony od 24.01.2020 do 26.01.2020. Jest to kurs doskonalący.


5. Kurs ADR podstawowy + cysterny, dla kierowców posiadających ważne zaświadczenia na dzień 02.02.2020, zostanie przeprowadzony w dniach od 31 stycznia do 2 lutego 2020 r. Jest to kurs doskonalący.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl, podając także numer telefonu do siebie. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie, potwierdzę je zwrotnie i gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję.  W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl