1. Kurs ADR podstawowy odbędzie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu od 21 do 23 lutego 2020

2. Kurs ADR podstawowy w Oświęcimiu od 28 lutego do 1 marca 2020 r. Egzamin w ostatnim dniu zajęć

3. Kurs ADR podstawowy + cysterny, dla kierowców nie posiadających ważnego zaświadczenia adr, odbędzie się w Bielsku-Białej  i Oświęcimiu w dniach 21 – 23.02.2020 (podstawy) i 29.02 – 01.03.2020 (cysterny). Egzaminy adr, odpowiednio 23.02.2020 i 01.03.2020


4. Kurs ADR podstawowy + cysterny, dla kierowców posiadających ważne zaświadczenia na dzień 01.03.2020, będzie prowadzony od 28.02.2020 do 01.03.2020. Jest to kurs doskonalący.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl, podając także numer telefonu do siebie. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie, potwierdzę je zwrotnie i gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję.  W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl1. Kurs ADR podstawowy odbędzie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu od 24 do 26 stycznia 2020

2. Kurs ADR podstawowy w Oświęcimiu od 31 stycznia do 2 lutego 2020 r. Egzamin w ostatnim dniu zajęć

3. Kurs ADR podstawowy + cysterny, dla kierowców nie posiadających ważnego zaświadczenia adr, odbędzie się w Bielsku-Białej  i Oświęcimiu w dniach 24 – 26.01.2020 (podstawy) i 01 – 02.02.2020 (cysterny). Egzaminy adr, odpowiednio 26.01.2020 i 02.02.2020


4. Kurs ADR podstawowy + cysterny, dla kierowców posiadających ważne zaświadczenia na dzień 26.01.2020, będzie prowadzony od 24.01.2020 do 26.01.2020. Jest to kurs doskonalący.


5. Kurs ADR podstawowy + cysterny, dla kierowców posiadających ważne zaświadczenia na dzień 02.02.2020, zostanie przeprowadzony w dniach od 31 stycznia do 2 lutego 2020 r. Jest to kurs doskonalący.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Kursy adr mają formę stacjonarną, co oznacza, że e-learning jest niedopuszczalny wg obowiązujących przepisów.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl, podając także numer telefonu do siebie. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia. Kiedy otrzymam zgłoszenie, potwierdzę je zwrotnie i gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję.  W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

1. Kurs ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się w Oświęcimiu od 19 do 22 grudnia 2019

2. Kurs ADR podstawowy w Bielsku-Białej w dniach 27-30.12.2019. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.

3. Kurs ADR podstawowy + cysterny odbędzie się w Bielsku-Białej  w dniach 27 – 30.12.2019. Egzaminy w ostatnim dniu zajęć

4. Kurs ADR podstawowy w Oświęcimiu będzie prowadzony od 27 do 31 grudnia 2019. Egzamin po kursie ADR w dniu 31.12.2019

5. Kurs ADR w Oświęcimiu, podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się  w dniach 27 – 31.12.2019. Egzaminy ADR w Oświęcimiu 31 grudnia 2019.

6. Kurs z zakresu przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 ADR planowany jest w Oświęcimiu w dniu 29 grudnia 2019. Egzamin 31.12.2019

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach, co oznacza bezwzględny obowiązek minimum trzydniowego uczestnictwa w kursie podstawowym.

 

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl, podając także numer telefonu do siebie. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia, jeżeli wcześniej nie zostało wysłane. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie gwarantuję, że nie odwołam kursu.

 

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję.  W moim Ośrodku odwoływanie kursów jest rzeczą niedopuszczalną !

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

Kurs z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych rozpocznie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu w dniu 31 stycznia 2020 i 1 lutego 2020. 
Zakres szkolenia z tzw. „nalewaków” będzie dotyczył cieczy zapalnych klasy 3 ADR (benzyny, oleje napędowe) i gazów  klasy 2 ADR (m.in. LPG).
Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów urządzeń (tzw. nalewaków)  do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych.
Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy zdaje się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego.
Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 983862.
Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl.
Zapraszam
Marcin Świder
DGSA – Doradca ADR
tel. 509983862

ADR POCZĄTKOWY

1. Kurs ADR podstawowy i cysterny rozpocznie się w Oświęcimiu i Bielsku-Białej 7 listopada i zakończy egzaminem 10 listopada 2019.

2. Kurs ADR podstawowy planowany jest w Bielsku-Białej i Oświęcimiu w dniach 28.11 – 01.12.2019. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.

3. Kurs ADR podstawowy odbędzie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu w dniach 5 – 8 grudnia 2019

4. Kurs ADR cysterny odbędzie się w dniach 6 – 8 grudnia 2019. Wcześniej należy uczestniczyć w kursie podstawowym w dniach 28.11 – 01.12.2019.

5. Kurs ADR podstawowy i cysterny odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 26-30 grudnia 2019

6. Kurs ADR podstawowy i cysterny w Oświęcimiu w dniach 27-31.12.2019.

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach, co oznacza bezwzględny obowiązek uczestnictwa w piątek, sobotę, niedzielę na kursie podstawowym oraz w sobotę i niedzielę na cysternach.

 

ADR DOSKONALĄCY czyli dla przedłużających zaświadczenia

Zajęcia adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających, na dzień egzaminu, ważne zaświadczenie adr. Egzaminy odbywają się w ostatnim dniu kursu. Można odnowić uprawnienia podstawowe, oraz zarówno podstawowe jak i cysterny. Obowiązkowa obecność dla przedłużających podstawy i cysterny to piątek, sobota i niedziela, natomiast przedłużający uprawnienia tylko podstawowe muszą być na zajęciach minimum w sobotę i niedzielę. 

1. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 07.11.2019 do 10.11 2019.

2. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 28.11.2019 do 01.12 2019.

2. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 05.12.2019 do 08.12 2019.

3. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 27.12.2019 do 30.12 2019.

 

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl, podając także numer telefonu do siebie. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia, jeżeli wcześniej nie zostało wysłane. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję!  

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

1) Kurs obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w zakresie klasy 3 ADR rozpocznie się w Oświęcimiu w dniu 9 listopada 2019. 
2) Kurs obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w zakresie klasy 3 i klasy 2 ADR rozpocznie się w Gliwicach w dniu 10 listopada 2019.
Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów urządzeń (tzw. nalewaków)  do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych.
Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy zdaje się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego.
Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 983862.
Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl.
Zapraszam
Marcin Świder
DGSA – Doradca ADR
tel. 509983862

ADR POCZĄTKOWY

1. Kurs ADR podstawowy rozpocznie się w Oświęcimiu i Bielsku-Białej 25 lipca i zakończy egzaminem 28 lipca 2019.

2. Kurs ADR cysterny odbędzie się w dniach 2 – 4 sierpnia 2019. Wcześniej należy uczestniczyć w kursie podstawowym w dniach 25 –  28.07.2019.

3. Kurs ADR podstawowy planowany jest w Bielsku-Białej i Oświęcimiu w dniach 29.08 – 01.09.2019. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.

4. Kurs ADR podstawowy odbędzie się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu w dniach 5 – 8 września 2019

5. Kurs ADR podstawowy rozpocznie się w Oświęcimiu i Bielsku-Białej 26 września i zakończy egzaminem 29 września 2019.

6. Kurs ADR cysterny odbędzie się w dniach 4 – 6 października 2019. Wcześniej należy uczestniczyć w kursie podstawowym w dniach 26 – 29.09.2019.

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach, co oznacza bezwzględny obowiązek uczestnictwa w piątek, sobotę, niedzielę na kursie podstawowym oraz w sobotę i niedzielę na cysternach.

 

ADR DOSKONALĄCY czyli dla przedłużających zaświadczenia

Zajęcia adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających, na dzień egzaminu, ważne zaświadczenie adr. Egzaminy odbywają się w ostatnim dniu kursu. Można odnowić uprawnienia podstawowe, oraz zarówno podstawowe jak i cysterny. Obowiązkowa obecność dla przedłużających podstawy i cysterny to piątek, sobota i niedziela, natomiast przedłużający uprawnienia tylko podstawowe muszą być na zajęciach minimum w sobotę i niedzielę. 

1. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 25.07.2019 do 28.07 2019.

2. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 01.08.2019 do 04.08 2019.

3. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 22.08.2019 do 25.08 2019.

4. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 05.09.2019 do 08.09 2019. 

5. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 26.09.2019 do 29.09 2019. 

 

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl, podając także numer telefonu do siebie. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia, jeżeli wcześniej nie zostało wysłane. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję!  

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

ADR POCZĄTKOWY PODSTAWOWY oraz ADR CYSTERNY

1. Kurs ADR podstawowy rozpocznie się w Oświęcimiu i Bielsku-Białej 23 maja i zakończy egzaminem 26 maja 2019.

2. Kurs ADR cysterny odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2019. Wcześniej należy uczestniczyć w kursie podstawowym w dniach 23 – 26.05.2019.

3. Kurs ADR podstawowy planowany jest w Bielsku-Białej w dniach 30.05 – 02.06.2019. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.

4. Kurs ADR podstawowy odbędzie się od 27 do 30.06.2019 w Bielsku – Białej i Oświęcimiu. Egzamin ADR w dniu 30.06.2019.

6. Kurs ADR cysterny w dniach 05 – 07.07.2019. Wcześniej należy ukończyć kurs podstawowy, który odbędzie się w dniach 27 – 30.06.2019

7. Kurs ADR podstawowy rozpocznie się w Oświęcimiu i Bielsku-Białej 25 lipca i zakończy egzaminem 28 lipca 2019.

8. Kurs ADR cysterny odbędzie się w dniach 2 – 4 sierpnia 2019. Wcześniej należy uczestniczyć w kursie podstawowym w dniach 25 – 28.07.2019.

 

ADR DOSKONALĄCY czyli dla przedłużających zaświadczenia

1. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 23.05.2019 do 26.05 2019. Zajęcia adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć. Można odnowić zaświadczenie podstawowe, albo zarówno podstawowe jak i cysterny.

2. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 04.07.2019 do 07.07 2019. Zajęcia adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć. Można odnowić zaświadczenie podstawowe, albo zarówno podstawowe jak i cysterny.

3. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 01.08.2019 do 04.08 2019. Zajęcia adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć. Można odnowić zaświadczenie podstawowe, albo zarówno podstawowe jak i cysterny.

 

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach, co oznacza bezwzględny obowiązek uczestnictwa w piątek, sobotę, niedzielę na kursie podstawowym oraz w sobotę i niedzielę na cysternach.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl, podając także numer telefonu do siebie. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia, jeżeli wcześniej nie zostało wysłane. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję!  

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl

Kurs z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych rozpocznie się w Bielsku-Białej lub Oświęcimiu 1 czerwca 2019.
Zakres szkolenia obejmuje materiały ciekłe zapalne klasy 3 ADR. Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów urządzeń (tzw. nalewaków)  do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych.
Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy zdaje się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego.
Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie – numer 509 983862.
Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl.
Zapraszam
Marcin Świder
DGSA – Doradca ADR
tel. 509983862

ADR POCZĄTKOWY PODSTAWOWY I CYSTERNY

1. Zajęcia kursu ADR podstawowego odbędą się w Bielsku-Białej w terminie 25 – 28 kwietnia 2019.

2. Kurs ADR podstawowy rozpocznie się w Oświęcimiu i Bielsku-Białej 23 maja i zakończy egzaminem 26 maja 2019.

3. Kurs ADR cysterny odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2019. Wcześniej należy uczestniczyć w kursie podstawowym w dniach 23 – 26.05.2019.

4. Kurs ADR podstawowy planowany jest w Bielsku-Białej w dniach 30.05 – 02.06.2019. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.

5. Kurs ADR podstawowy odbędzie się od 27 do 30.06.2019 w Bielsku – Białej i Oświęcimiu. Egzamin ADR w dniu 30.06.2019.

6. Kurs ADR cysterny w dniach 5 – 7.07.2019. Wcześniej należy ukończyć kurs podstawowy, który odbędzie się w dniach 27 – 30.06.2019

 

ADR DOSKONALĄCY czyli dla przedłużających zaświadczenia

5. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 25.04.2019 do 28.04 2019. Zajęcia adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć. Można odnowić zaświadczenie albo tylko podstawowe, albo zarówno podstawowe jak i cysterny.

6. Kurs doskonalący ADR podstawowy i specjalistyczny z cystern odbędzie się od 23.05.2019 do 26.05 2019. Zajęcia adresowane tylko i wyłącznie do kierowców posiadających ważne zaświadczenia adr i chcących je przedłużyć. Można odnowić zaświadczenie albo tylko podstawowe, albo zarówno podstawowe jak i cysterny.

 

Wymagane minimum 75% obecności na zajęciach, co oznacza bezwzględny obowiązek uczestnictwa w piątek, sobotę, niedzielę na kursie podstawowym oraz w sobotę i niedzielę na cysternach.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 509 983862. Można również zapisać się, wysyłając e-maila na adres biuro@edmar.edu.pl, podając także numer telefonu do siebie. W rozmowie telefonicznej poproszę o przesłanie sms-em lub e-mailem zgłoszenia, jeżeli wcześniej nie zostało wysłane. Kiedy otrzymam zgłoszenie i potwierdzę je zwrotnie gwarantuję, że nie odwołam kursu.

Planowane kursy realizuję a nie odwołuję!  

 

Zapraszam

Marcin Świder

DGSA – Doradca ADR

tel. 509 983862

e-mail: biuro@edmar.edu.pl